Fforch i Fforc

Yn rhoi gwybod ichi am fanteision prynu bwyd ffres, uniongyrchol a lleol ichi a’ch teulu. Os ydych yn awyddus i brynu bwyd lleol blasus, dyma’r lle i ddysgu am beth sy’n mynd ymlaen a chyfrannu eich storïau, ryseitiau a digwyddiadau eich hunan

Croeso i Fforch i Fforc!

Croeso i Fforch i Fforc!
Ymunwch â chymuned Fforch-i-Fforc heddiw er mwyn cael gwybodaeth am fanteision prynu bwyd ffres, uniongyrchol a lleol, i chi a’ch teulu.

Cymru’n dathlu ei sêr bwyd a diod blasus

Fork2Fork | 02 Tach 2016
Cymru’n dathlu ei sêr bwyd a diod blasus
Rheswm arall i ddathlu yn dilyn y cyhoeddiad y bydd Cymru’n cynnal rownd feirniadu Cymru y Great Taste y flwyddyn nesaf

Busnesau bwyd a diod o Gymru yn cynnig arlwy o ansawdd ym Mharis

Fork2Fork | 12 Hyd 2016
Busnesau bwyd a diod o Gymru yn cynnig arlwy o ansawdd ym Mharis
Mae cwmnïau bwyd a diod o Gymru yn paratoi i fynychu un o brif arddangosfeydd bwyd y byd ym Mharis y mis yma (16-20 Hydref 2016). Mae’r Salon International de l’Alimentation (SIAL) yn ffair a gynhelir bob dwy flynedd a datblygodd yn brif ddigwyddiad y diwydiant bwyd – y lle perffaith i ddarganfod tueddiadau bwyd heddiw a chael cip ar arloesiadau yfory.

Cwmnïau o Gymru yn cynnal taith fasnach bwyd a diod i Ganada

Fork2Fork | 28 Med 2016
Cwmnïau o Gymru yn cynnal taith fasnach bwyd a diod i Ganada
Mae pedwar ar ddeg o brif gwmnïau bwyd a diod Cymru yn paratoi eu nwyddau i fod yn rhan o’r ymweliad masnach bwyd a diod cyntaf o Gymru i ymweld â ‘gwlad y ddeilen fasarn’.

Cymru’n paratoi am ‘Galan Awst – Calan Oen’ wrth i ymchwil ddangos pwysigrwydd bwyd lleol

Fork2Fork | 02 Aws 2016
Cymru’n paratoi am ‘Galan Awst – Calan Oen’ wrth i ymchwil ddangos pwysigrwydd bwyd lleol
Mae ymchwil gan Hybu Cig Cymru (HCC) yn dangos fod teuluoedd yn awyddus iawn i fwyta bwyd o ffynonellau lleol.

Y Sioe Frenhinol yn parhau i fod yn hollbwysig i’r diwydiant bwyd a diod wrth i £1.4m gael ei sicrhau

Fork2Fork | 20 Gor 2016
Y Sioe Frenhinol yn parhau i fod yn hollbwysig i’r diwydiant bwyd a diod wrth i £1.4m gael ei sicrhau
Wrth i uchafbwynt y calendr amaethyddol agor ei ddrysau’r wythnos hon, cyhoeddodd Bwyd a Diod Cymru ffigyrau yn dangos fod y digwyddiad yn parhau i fod yn lle hollbwysig i’r diwydiant er mwyn cyfarfod â manwerthwyr a chwblhau cytundebau allai fod yn rhai gwerthfawr iawn.

Cymorth Ariannol i wyliau bwyd a diod Cymru

Fork2Fork | 11 Gor 2016
Cymorth Ariannol i wyliau bwyd a diod Cymru
Derbyniodd naw gŵyl bwyd a diod ledled Cymru, gan gynnwys gŵyl bwyd llewyrchus Y Bontfaen, arian gan Lywodraeth Cymru i helpu cefnogi eu digwyddiadau a chryfhau enw da Cymru am gynhyrchu bwyd o ansawdd uchel.

Pysgotwyr Cymreig yn dysgu dulliau newydd yn Iwerddon

Fork2Fork | 13 Meh 2016
Pysgotwyr Cymreig yn dysgu dulliau newydd yn Iwerddon
Y mis diwethaf, aeth rhai o brif fusnesau bwyd môr Cymru dros y Môr Celtaidd er mwyn dysgu dulliau newydd o bysgota er mwyn cynyddu faint o bysgod maen nhw’n eu dal ac ychwanegu at eu helw. Wedi’i drefnu yn rhan o Glwstwr Bwyd Môr Llywodraeth Cymru, canolbwyntiodd yr ymweliad ar dechnegau pysgota arloesol y Gwyddelod, gan gwestiynu sut ellid atgynhyrchu hynny yma yng Nghymru.

Ffermwyr i agor eu gatiau i ymwelwyr Gŵyl y Gelli

Fork2Fork | 23 Mai 2016
Ffermwyr i agor eu gatiau i ymwelwyr Gŵyl y Gelli
Eleni, bydd ymwelwyr Gŵyl y Gelli yn cael y cyfle i ymuno â ffermwyr lleol ar deithiau tywys o’i ffermydd, a dysgu mwy am le a sut mae bwyd yn cael ei gynhyrchu.

Cystadleuaeth i ddod o hyd i Ffermwraig y Flwyddyn Cymru

Fork2Fork | 20 Mai 2016
Cystadleuaeth i ddod o hyd i Ffermwraig y Flwyddyn Cymru
NFU Cymru yn ymdrechu i chwalu ystrydebau gyda chystadleuaeth i godi statws ffermwyr benywaidd.

Marchnad Llandudoch: y gorau ym Mhrydain

Fork2Fork | 17 Mai 2016
Marchnad Llandudoch: y gorau ym Mhrydain
Marchnad Llandudoch sydd wedi cipio gwobr ledled-Prydain mewn seremoni wobrwyo yn ddiweddar.

Cwmnïau o Gymru yn arddangos bwyd y môr ym Mrwsel

Fork2Fork | 07 Ebr 2016
Cwmnïau o Gymru yn arddangos bwyd y môr ym Mrwsel
Diwedd mis Ebrill bydd chwe chwmni o Gymru yn teithio i Wlad Belg i arddangos eu cynnyrch bwyd môr ym Mrwsel i dros 25,000 o brynwyr a chyflenwyr o bob cornel o'r byd.

Adeiladu cysylltiadau bwyd a diod yn Iwerddon

Fork2Fork | 11 Maw 2016
Adeiladu cysylltiadau bwyd a diod yn Iwerddon
Dychwelodd ugain o gynhyrchwyr bwyd a diod Cymraeg o Iwerddon yn ddiweddar, wedi ymdrech i ddod o hyd i gyfleoedd masnach newydd.

Dau enw o Gymru ar restr fer Gwobrau Bwyd y BBC

Fork2Fork | 10 Maw 2016
Dau enw o Gymru ar restr fer Gwobrau Bwyd y BBC
Mae marchnad cynnyrch lleol yn Sir Benfro a gwneuthurwr seidr o Gaerffili wedi’u rhoi ar restr fer yng ngwobrau Bwyd a Ffermio’r BBC.

Pasteiod cig carw Cymreig a chwrw

Welsh Venison Centre | 09 Maw 2016
Pasteiod cig carw Cymreig a chwrw
  • 4
  • 25 mun
  • 2 oriau
Mae cig carw’n gig coch gydag ychydig o fraster a cholesterol a llawer o flas. Mae ar gael trwy’r flwyddyn.

Blas o Gymru, yn Llundain

Fork2Fork | 09 Maw 2016
Blas o Gymru, yn Llundain
Bryn Williams, cogydd enwog o Gymru, oedd wyneb Bwyd a Diod Cymru wrth iddo arwain ‘Blas o Gymru’ yn Llundain ar Ddydd Gŵyl Dewi’r wythnos diwethaf.

Tatws a chig moch

Fork2Fork | 23 Rhag 2015
Tatws a chig moch
  • 4
  • 10 mun
  • 30 mun
Mae sawl enw a gwahanol ddulliau i’r pryd yma sy’n amrywio o ardal i ardal. Gelwir yn ‘tatws pum munud’ mewn rhai ardaloedd yn y Gogledd , ‘tato rhost a bacwn yn y Gorllewin a ‘ffest y cybydd’ mewn ardaloedd eraill. Mae’r dull o baratoi ‘ffest y cybydd’ ychydig yn wahanol gyda’r tatws yn cael eu coginio yn gyfan gyda haenau o winwns, a’u gorchuddio â dŵr. Unwaith i’r dŵr ddod i’r berw gosod cig moch neu ddarn o ham ar ben y tatws, caead ar ei ben a’i adael i fudferwi tan fod y cyfan wedi digoni a rhan fwyaf o’r dŵr wedi’i amsugno. Byddai’r cybydd yn bwyta’r tatws wedi’u stwnsio yn ei sudd fel un pryd gan gadw’r cig moch a thatws cyfan ar gyfer pryd arall.

Marchnad Ffermwyr Y Rhath

Fork2Fork | 21 Rhag 2015
Marchnad Ffermwyr Y Rhath
Gyda dim ond 4 noson o gwsg tan Nadolig, mae’r llu o siopwyr a fydd yn ymosod ar archfarchnadoedd y wlad ar y gweill. Felly beth am ddewis proses fwy hamddenol i lenwi’ch pantri cyn y diwrnod mawr?

Sadwrn Siopa Lleol

Fork2Fork | 04 Rhag 2015
Sadwrn Siopa Lleol
Ble fyddi di'n siopa'r Nadolig hwn? Gyda’r stryd fawr yn prysuro a phawb yn paratoi’n gynnar am y Nadolig, gelli gefnogi'r economi leol drwy siopa mewn busnesau bychain lleol eleni. Dydd Sadwrn Rhagfyr 5, 2015 yw Sadwrn Siopa Lleol - diwrnod i'n hannog ni i gyd i wario'n harian mewn busnesau bychain lleol.

Gwefan ddefnyddiol ynglŷn â manteision amrywiol siopa'n lleol

Fork2Fork | 13 Tach 2015
Gwefan ddefnyddiol ynglŷn â manteision amrywiol siopa'n lleol
"Mae siopa a choginio lleol yn cymryd mwy o feddwl a chynllunio. Dyma rai rhesymau pam ei fod gwerth yr ymdrech ychwanegol". Mae'r wefan hon gan BBC iWonder yn fewnwelediad diddorol i holl fanteision siopa'n lleol; yn trafod popeth o'r buddion personol, i'r manteision economaidd. Wedi'i gyflwyno gan yr Awdur Bwyd a Darlledwr Trish Deseine.

Brecwast Abertawe

Fork2Fork | 23 Hyd 2015
Brecwast Abertawe
  • 05 mun
  • 15 mun
Byddai’r rysáit yma yn addas ar gyfer pryd ysgafn unrhyw adeg o’r dydd a gweinwch ar ddarn o dost trwchus i fwynhau brecwast blasus ac iachus! Defnyddir cocos enwog Penclawdd ynghyd â baralawr - math o wymon a gesglir ar hyd yr arfordir.